İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - AMAÇ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) , 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, ALICI’nın SATICI’nın internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermiş olduğu ürün ve/veya ürünler ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI, sipariş vermeden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden,  işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce www.loraistanbul.com adresindeki bilgileri inceleyerek aşağıdaki hususlardan haberdar olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

İşbu Sözleşme’de Alıcı ve Satıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

SATICI HAKKINDA BİLGİLER

Unvanı: LORA İSTANBUL TEKSTİL TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kayışdağı mah. Kayışdağı cad. No:147 Ataşehir/İstanbul

E-Posta: info@loraistanbul.com

ALICI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Ad- Soyad:

Adres:

Telefon:

E-posta:

MADDE 3 – SATILAN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME ŞARTLARI

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri :

3.1 ALICI, ürünle ilgili ana nitelikleri, vergiler dahil satış bedelini, ödeme şeklini ve teslimatı okuyup anladığını ve gerekli teyidi yazılı olarak verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, SATICI’nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce vermesi gereken tüm bilgileri edindiğini kabul ve beyan eder.

3.2 Yurtdışı gönderilerde ise gönderim “alıcı ödemeli” olarak gerçekleşecektir. Yurtdışı gönderilerinde oluşabilecek her türlü özel ücret, ithalat vergileri ve gümrük bedelleri ALICI’ya ait olacaktır. ALICI, sipariş vermeden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden,  işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce www.loraistanbul.com adresli web sitesinde yer alan ödeme ve teslimat işlemleri politikasından haberdar olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

3.3 ALICI tarafından satın alınan ürün nitelikleri ve miktarı, www.loraistanbul.com adresindeki web sitesinde ve satın alma işleminden sonra e-posta ile gönderilen faturada yer alan bilgilerle aynıdır. Ürün satıldıktan sonra sipariş özeti ve satış sözleşmesi hükümleri ALICI’nın e-posta adresine gönderilir. Nakliye ve teslimat için ek masraf olması durumunda, bu detaylar ALICI’nın e-posta adresine gönderilecektir.

3.4 www.loraistanbul.com adresindeki sitenin sistem hatalarından dolayı ürün fiyatı ile ilgili herhangi bir hata olması durumunda, hata ile ilgili olarak derhal ALICI’ya bilgi verilecektir. ALICI’nın tercihine bağlı olarak ya işlem iptal edilecek ya da satış işlemi ürünün gerçek fiyatı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

3.5 Ürün fiyatı ve ödeme için döviz kuru, ALICI’nın ikamet ettiği yere göre değişebilir. ALICI’nın ikamet ettiği yeri değiştirmek için VPN kullanması ve ürünü satın alması durumunda, SATICI buna göre satış sürecini iptal etme hakkını saklı tutar.

3.6 Kredi kartı ile ödeme tek taksitte yapılabilirken, sezonluk olarak bankalarla yapılan sözleşmelere bağlı olarak birden çok taksitle ödeme yapılabilmektedir. Taksit ve daha sonraki olası faiz, ilgili bankanın takdirindedir.

3.7 Satış Sözleşmesi kapsamında ürün teslimatı için ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği yöntemle ödenmesi gerekmektedir. Ödemelerin kredi kartı ile yapılabilmesi için ALICI’nın ödeme alanına kredi kartı bilgilerini eksiksiz girmesi gerekmektedir. Ürün bedelinin ödenmemesi veya ödemenin banka tarafından iptal edilmesi halinde SATICI, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve SATICI’nın artık ürünü teslim etme yükümlülüğü olmayacaktır.

MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMATI

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi:

4.1 SATICI, satın aldığı ürün için ALICI’ya tahmini bir son teslim tarihi verebilir. Teslimat süresi, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde öngörülen şekilde 30 (otuz) günlük süreyi aşmayacaktır. SATICI’nın taahhüt ettiği süre içinde herhangi bir nedenle sipariş teslim edilemediği takdirde söz konusu gecikmeye ilişkin ALICI’ya bilgilendirme yapılacaktır.

4.2 Ürün, ALICI’nın belirttiği teslimat adresindeki kişiye teslim edilecektir. Ürünün teslimat adresinde ALICI dışında bir kişi tarafından teslim alınmasından kaynaklanabilecek zarar ve masraflar SATICI’ya ait değildir. Teslimat adresindeki kişiye teslimat yapılması halinde, bu teslimat ALICI’ya yapılacak bir teslimat olarak kabul edilecektir. SATICI, yükümlülüklerini yerine getirmiş kabul edilecektir.

4.3 ALICI, ürünü teslim anında ivedilikle kontrol etmekten ve kusurlu olup olmadığını yukarıdaki iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasından SATICI’ya derhal bildirmekle sorumludur.

MADDE 5 – SATICI VE ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 SATICI, Sözleşme kapsamındaki ürünün, siparişte belirtilen nitelik ve özelliklere uygun, eksiksiz, her türlü garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.2 ALICI, ürünü teslim anında ivedilikle kontrol etmek, ürün veya kargo ile ilgili herhangi bir sorun olması durumunda ürünü reddetmek ve kargo şirketi yetkilisine tutanak düzenlemekle yükümlüdür. Ürün durumu ile ilgili tespit ve bildirim yapılmaması durumunda teslim alınan ürün, hasarsız kabul edilecektir.

5.3 SATICI’nın, sipariş edilen ürün veya hizmetleri teslim etmesinin imkansız hale geldiği durumlarda SATICI, bunun farkına vardığı tarihten itibaren beş gün içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklama araçlarıyla tüketiciye bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmelidir. Ürünün stokta olmaması, ürünün temin edilmesinin imkansızlığı olarak değerlendirilmeyecektir.

MADDE 6 –CAYMA HAKKI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KULLANIMI

ALICI, 14 (on dört) gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahip olacaktır.

7’nci maddede belirtilen e-posta adresine veya telefon numarasına cayma bildirimini yaparak cayma hakkını kullanabilir. (Satıcı, ürününü geri almak için bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma bildirimini gönderdiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü satıcıya veya sağlayıcıya veya belirlenen kişiye iade etmekle yükümlü olacaktır. Ayrıca cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içinde iade edilmesi gereken ürün/ürünler kullanılmamış, yıpranmamış, yıkanmamış ve standardı ile birlikte pakette gönderilen tüm bileşen ve aksesuarlar dahil olmak üzere orijinal ambalajında olmalıdır.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün ürün bedeli, ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’ya ait orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilir. Kredi kartı ile yapılan iade işlemlerinde iade süresi bankaya göre değişiklik gösterebilir. İade edilecek ürün, denenmek dışında kullanılmamalı, kısa bir süre dahi olsa dışarıda giyilmemeli, yıkama ve/veya zarar görmesi nedeniyle tekrar satışa engel olacak durumda olmamalıdır. Cayma durumunda iade edilen ürünün iade politikası şartlarını karşılamaması durumunda ürün, ekstra bir ödeme yapılmadan aynı adrese geri teslim edilecektir.

MADDE 7 -  CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesinde sayılan ve aşağıda yer alan durumlarda cayma hakkını kullanamayacaktır.

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8 - ÜRÜN İADE POLİTİKASI

www.loraistanbul.com’dan sipariş ettiğiniz herhangi bir idnirimsiz sezon ürününü, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde iade edebilirsiniz. İade edilecek ürün, denenmek dışında kullanılmamalı, kısa bir süre dahi olsa dışarıda giyilmemeli, yıkama ve/veya zarar görmesi nedeniyle tekrar satışa engel olacak durumda olmamalıdır.

Bir ürünü iade etmek için info@loraistanbul.com adresine e-posta göndererek hangi ürünü iade edeceğinizi bize bildirebilirsiniz.

info@loraistanbul.com'a haber verdikten sonra iade etmek istediğiniz ürünü/ürünleri e-posta ile tarafınıza belirtilen adrese gönderebilirsiniz.

Ürün iade şartları aşağıdaki gibi olacaktır:

İade edilecek ürünlerin kullanılmamış, yıpranmamış ve yıkanmamış halde iade edilmesi gerekmektedir. Ürün, orijinal ambalajına zarar verilmeden paketlenmeli ve Lora Istanbul tarafından sağlanan iade adresine iade edilmelidir. İsimsiz ve bildirimsiz ürünlerin iadesi kabul edilmeyecektir.

Orijinal ambalajında paketlenmemiş veya hasarlı ambalajı, üzerinde kargo firmasından gelen etiket, üzerindeki ambalaj bandı veya orijinal ambalajı hasarlı olan ürün iadeleri kabul edilmeyecektir. İade edilen ürünlerin kusurlu olarak teslim alınması durumunda ürünler, göndericiye iade edilecek ve tüm ek teslimat masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Ürünün alıcıya ilk teslimi sırasında herhangi bir aksesuarı varsa, bu aksesuarlar orijinal ambalajlarında paketlenmeli ve zarar görmeden iade edilmelidir.

Ürün kullanım amacını yitirdiği için iadeye uygun değilse ve/veya iade edilecek ürün tekrar satışa uygun değilse bu ürünler de iade edilemez.

Noel, Sevgililer Günü, Anneler/Babalar Günü gibi özel günler için hazırlanan ve üretilen belirli ürünler ve takı-aksesuar kategorisindeki ürünler iade edilemez.

Ürününüzü loraistanbul.com’dan aldıktan sonra, lütfen ürünün tüm koşullara, şartlara ve yukarıdaki iade politikalarımıza uygun olduğundan emin olun. Ürün iadesi kabul edildiği takdirde iade edilen ürünün bedeli, ALICI’nın orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilir. İade edilen ürünün iade politikası şartlarını karşılamaması durumunda ürün ekstra bir ödeme yapılmadan aynı adrese iade edilecektir.

Ürün iadesi tamamlanmış ve işlenmiş ise e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Ürün bedeli orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir. Ödeme banka havalesi ile yapılmış ise ürün bedeli iade formunda belirttiğiniz IBAN hesabına iade edilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda iade kredi kartına havale edilecektir. Böyle bir geri ödemenin banka ekstrenizde görüneceği süre, bankaya göre değişiklik gösterebilir. Geri ödeme beklediğinizden daha uzun sürerse, lütfen bankanızla iletişime geçtiğinizden emin olun. 

MADDE 9 - ÜRÜN DEĞİŞİM POLİTİKASI

Herhangi bir sebep göstermeksizin, loraistanbul.com’dan sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünü, teslimattan sonraki 14 (on dört) gün içinde değişim bildirimi göndererek değiştirebilirsiniz. İade ile değiştirilecek ürün; denenmemeli, kullanılmamalı, kısa bir süre de olsa dışarıda giyilmemeli, yıkama ve/veya hasar görmesi nedeniyle tekrar satışa engel olacak durumda olmamalıdır.

Ürünün değiştirilmesini sağlamak için info@loraistanbul adresine e-posta gönderebilir ve değiştirmek istediğiniz ürünü bize bildirebilirsiniz.

Lütfen iade formunda değiştirme talebini açıkça belirtin ve ayrıca hangi ürün, renk ve bedenleri değiştirmek istediğinizi belirttiğinizden emin olun.

Değiştirmek istediğiniz ürün ile birlikte talebiniz tarafımıza ulaştıktan sonra ürün kontrol edilerek, uygun görülmesi halinde stokta mevcut ise ek ücret alınmadan istediğiniz ürün ile değiştirilecektir. İade edilecek ürün ile değiştirilecek ürün arasında fiyat farkı olması durumunda bu fiyat farkı, tüketici tarafından karşılanacaktır. Ürün stokta bulunmuyorsa iade poliçesinde belirtilen ödeme yöntemi ile iade yapılacaktır.

Müşteriler, diledikleri herhangi bir ürünün bedenleri arasında stok durumuna bağlı olarak değişim talep edebilirler. 

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, Tüketici Hakem Heyetleri ve Merkezde bulunan Tahkim Mahkemeleri tarafından karara bağlanacaktır. Alıcının ikamet ettiği yer ve ürün veya hizmetin ALICI tarafından satın alındığı yer 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 68’inci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst sınırlar doğrultusunda, tüketici talepleri ilçe/il tüketici hakem heyetleri tarafından yönetilecektir.

Need help?

SIK SORULAN SORULAR

SİPARİŞ

İADELER